Licheń: „Ars Celebrandi” pod patronatem św. Dominika

Msza św. w rycie dominikańskim otworzyła 4 sierpnia tegoroczne rekolekcje Ars Celebrandi. Organizatorzy wybrali ten stary ryt zakonny, gdyż w pierwszym dniu warsztatów, według tradycyjnego kalendarza, przypada uroczystość założyciela Zakonu Braci Kaznodziejów, św. Dominika.

Ars Celebrandi 2016
Ars Celebrandi 2016

Dodatkowo w bieżącym roku 2016 przypada okrągła, osiemsetna rocznica założenia Zakonu Kaznodziejskiego. Święty Dominik został również wybrany patronem tegorocznej edycji Ars Celebrandi. „Pragnę, ażeby święty Dominik wspierał nas na tej drodze przez kolejne dni, był dla nas przykładem pokornego kapłana, który rozmawia z Bogiem i o Bogu. Bo tylko to nam jest do zbawienia koniecznie potrzebne” – stwierdził w kazaniu kapelan warsztatów, ks. Paweł Korupka. Msze święte w rycie dominikańskim, recytowane lub śpiewane, były odprawiane w każdym dniu warsztatów.

W poniedziałek, 8 sierpnia 2016 r. organizatorzy i uczestnicy warsztatów modlili się na Mszy św. requiem w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego ze śpiewem chorałowym o zbawienie wieczne dla zmarłego kardynała Franciszka Macharskiego. Zabrzmiały m.in. antyfona Requiem aeternam i sekwencja Dies irae. Po Mszy świętej odprawiony został obrzęd absolucji (starodawny obrzęd modlitwy za zmarłych) i odśpiewano antyfonę Libera nos, Domine. We Mszy św. uczestniczyło kilkudziesięciu kapłanów i ministrantów, kantorzy gregoriańscy, schola męska i zgromadzeni wierni.

Ars Celebrandi 2016
Ars Celebrandi 2016

Warsztaty liturgiczne Ars Celebrandi odbywają się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu już trzeci raz. Tegoroczna edycja trwała od 4 do 11 sierpnia. 170 uczestników z kraju i zagranicy uczyło się celebrować Msze święte w klasycznym rycie rzymskim albo rycie dominikańskim, lub też służyć na nich jako ministranci i śpiewacy liturgiczni. Organizatorem warsztatów jest stowarzyszenie Una Voce Polonia, a patronami honorowymi: Jego Ekscelencja biskup włocławski Wiesław Mering oraz Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

dk

Zobacz galerię zdjęć z Mszy św.
Zobacz także