Licheń: Msza św. solenna z bp. Wiesławem Meringiem podczas „Ars Celebrandi”

„To, co mnie najbardziej zdumiewa, to fakt, że tą formą sprawowania liturgii, która wcale nie jest prosta, najbardziej interesuje się wielu młodych ludzi” – powiedział bp Wiesław Mering po Mszy św. solennej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w bazylice licheńskiej. Była ona kulminacyjnym punktem warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi.

„Z różnych stron słyszymy przepowiednie o tym, że chrześcijaństwo się kończy, że wyczerpało swoje siły. Tymczasem to zainteresowanie młodych ludzi tą trudną, ale jednocześnie piękną liturgią budzi dużo nadziei” – dodał ordynariusz włocławski. Podkreślił także fakt, że młodych ludzi próbuje się dziś pozbawić tradycji, „wyrwać z serca część ich tożsamości”, wskutek czego nie mogą oni odnaleźć miejsca w życiu. „Dla mnie dowodem na to jest fakt, że tak wielu młodych wpada w wszelkiego rodzaju depresje, traci poczucie sensu życia” – stwierdził.

Ars Celebrandi 2016
Ars Celebrandi 2016

Biskup Wiesław Mering, który odwiedził organizatorów i uczestników warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi w dniu 9 sierpnia, w wigilię święta św. Wawrzyńca Męczennika, zwrócił uwagę na znaczenie ciszy i spokoju, obecnych w dawnej liturgii łacińskiej: „To jest bardzo bogata liturgia. Tu jest spokój, tu jest ład, tu jest dużo ciszy, tu jest piękny śpiew, tu jest modlitwa, która musi rodzić się w ciszy serca. Jan Paweł II tak pięknie powiedział o tym zjawisku, że milczenie przed Bogiem staje się samą modlitwą. To, co tu jest imponujące: nie ma żadnego pośpiechu. Pośpiech w liturgii to śmierć. Ciągle słyszę: «Te biskupie msze są nie do zniesienia, bo one są za długie”. Ale to bierze się z tego, że człowiek nie chce dawać, tylko brać. Chce ciągle znajdować jakieś «podniety», które go rozrywają. Natomiast nie jest zdolny oddać swojego czasu, swojego milczenia, swojego wyciszenia Panu Bogu”.

Ars Celebrandi 2016
Ars Celebrandi 2016

Biskup Wiesław Mering stwierdził, że nigdy jako biskup nie uczestniczył w tak starannie przygotowanej i tak pełnej wymownych znaków liturgii Mszy świętej, oraz pochwalił organizatorów i uczestników warsztatów Ars Celebrandi za cześć dla Najświętszego Sakramentu, jakiej dają dowód staranną celebracją liturgii.

Ars Celebrandi 2016
Ars Celebrandi 2016

Warsztaty liturgiczne Ars Celebrandi odbywały się w dniach 4-11 sierpnia 2016 w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu już trzeci raz. 170 uczestników z kraju i zagranicy uczyło się celebrować Msze święte w klasycznym rycie rzymskim albo rycie dominikańskim, lub też służyć na nich jako ministranci i śpiewacy liturgiczni.

http://www.youtube.com/watch?v=mUDb7qi0wxA|image=http://i1.ytimg.com/vi/mUDb7qi0wxA/3.jpg

Organizatorem warsztatów jest stowarzyszenie Una Voce Polonia, a patronami honorowymi: Jego Ekscelencja biskup włocławski Wiesław Mering oraz Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

dk

Zobacz także