Licheń: Warsztaty liturgii tradycyjnej „Ars Celebrandi”

W dniach 4-11 sierpnia 2016 w sanktuarium maryjnym w Licheniu odbędzie się III edycja warsztatów liturgii tradycyjnej Ars Celebrandi. Są to największe takie warsztaty w Europie Środkowej. Obecnie trwają zapisy uczestników.

Kilkuset uczestników z kraju i zagranicy będzie poznawać lub doskonalić, pod kierunkiem doświadczonych praktyków, umiejętność celebrowania Mszy świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego albo służenia do niej, a także śpiewu liturgicznego: gregoriańskiego i polifonicznego. Warsztatom towarzyszyć będą wykłady, spotkania z ważnymi osobami, nauka dodatkowych umiejętności (takich jak konserwacja szat liturgicznych), a przede wszystkim codzienne, piękne celebracje Mszy świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego i rycie dominikańskim oraz modlitwa liturgią godzin.

Chętni mogą też brać udział tylko w liturgiach, traktując czas spędzony w sanktuarium licheńskim jako rekolekcje.

Warsztaty Ars Celebrandi odbywają się pod patronatem Jego Eminencji biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej Wiesława Meringa. Ich organizatorem jest Una Voce Polonia. Więcej informacji oraz formularz zapisów: www.arscelebrandi.pl.

 

Zobacz także