Licheń: Zakończyły się czwarte Warsztaty Ars Celebrandi

Ars Celebrandi, największe w Polsce i całej Europie Wschodniej warsztaty tradycyjnej liturgii łacińskiej, odbywały się – już po raz czwarty – w sanktuarium maryjnym w Licheniu w dniach 20-27 lipca br. Ponad 40 polskich kapłanów, pracujących w ojczyźnie i wielu krajach całego świata, uczyło się na nich odprawiania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Kapłani przyjechali m.in. z Korei Południowej, USA, Łotwy, Niemiec, Austrii. Aż 10 z nich przeżyło swoje „trydenckie prymicje”. Ponad 100 osób świeckich uczyło się służyć do Mszy jako ministranci lub posługiwać śpiewem liturgicznym (chorał gregoriański i polifonia renesansowa). Oprócz codziennych Mszy św. (uroczystych, śpiewanych i recytowanych) celebrowano także, z licznym udziałem duchowieństwa, śpiewane chorałowe jutrznie, nieszpory i komplety. Ma to tym większe znaczenie, że ten rodzaj liturgii w Kościele rzymskim zanikł w ostatnich latach niemal zupełnie. Celebrowane były także tzw. Msze „polskie”, ze śpiewem dawnych ludowych pieśni religijnych. Ta forma pobożności rozkwitła po soborze trydenckim w Polsce za specjalnym pozwoleniem biskupów i nie jest znana poza granicami kraju.

Warsztaty były miejscem nie tylko nauki, lecz także wzrostu duchowego: codziennie głoszone były nauki rekolekcyjne, w tym roku poświęcone pięciu warunkom sakramentu spowiedzi. Uczestnicy wzięli też udział w wieczornej procesji maryjnej ze świecami, odprawianej co sobotę w licheńskim sanktuarium.

„Ciekawostką” liturgiczną warsztatów Ars Celebrandi były codzienne Msze celebrowane w rycie dominikańskim. Jest to własny obrządek liturgiczny Zakonu Dominikańskiego, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w połowie XIII wieku i przechowywany w tym zakonie, istniejącym już 800 lat, do dzisiaj. Było to możliwe dzięki obecności dominikanów, bo tylko oni mają prawo celebrować ten ryt Mszy św. Tegoroczne warsztaty wyróżniały się pod względem liczby i różnorodności kapłanów i kleryków zakonnych. Oprócz dominikanów, obecni na nich byli przedstawiciele franciszkanów konwentualnych, reformatów, kapucynów, salezjanów, pijarów, cystersów, jezuitów, benedyktynów, sercanów, redemptorystów, salwatorianów, pallotynów, misjonarzy, oraz Instytutu Dobrego Pasterza.

Gościem specjalnym warsztatów był zaś o. Dennis Koliński ze wspólnoty Kanoników Regularnych św. Jana Kantego z USA, zgromadzenia zakonnego powstałego w dawnej polonijnej parafii pw. św. Jana Kantego w Chicago. Charyzmatem braci kanoników jest działanie na rzecz umacniania sakralnego i nadprzyrodzonego charakteru liturgii – w obu formach rytu rzymskiego. Czynią to przez duszpasterstwo parafialne, warsztaty muzyki liturgicznej, katechezy, naukę celebracji i ministrantury oraz kursy języka łacińskiego. Organizują też pielgrzymki do Polski. W poprzednich latach gośćmi warsztatów byli bp Athanasius Schneider, bp Wiesław Mering i śp. ks. Jan Kaczkowski.

Warsztaty Ars Celebrandi są organizowane przez stowarzyszenie Una Voce Polonia i cieszą się patronatem honorowym biskupa ordynariusza Wiesława Meringa. Przyszłoroczna edycja, już piąta, odbędzie się w dniach 12-19 lipca 2018 r., w sanktuarium licheńskim.

dk

mw

Zobacz także