List Kongregacji Kultu Bożego do Neokatechumenatu

Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Francis Arinze skierował list do inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej - Kiko Arguello, Carmen Hernandez oraz ks. Mario Pezzi. Nawiązuje w nim do spotkania inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej z papieżem Benedyktem XVI, które odbyło się 11 listopada w Watykanie.

– Zastosujemy się do wskazówek, zawartych w liście prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – podkreślają katechiści Drogi Neokatechumenalnej. Stefano Gennarini, odpowiedzialny za Drogę Neokatechumenalną w Polsce podkreślił, że dokument, dotyczący sprawowania Mszy św., wydany przez Kongregację zatwierdza w istocie większość praktyk liturgicznych, stosowanych dotychczas w środowisku neokatechumanatu. Akceptuje m. in. komentarze wygłaszane przez członków wspólnoty do czytań (podkreślając, że mają być krótkie), wygłaszania krótkich świadectw nt. Słowa Bożego, potwierdza możliwość dialogu w czasie celebracji, a także indult, zezwalający na przekazywanie znaku pokoju po liturgii Słowa.

Co do zmian dotychczasowych praktyk, będą one wprowadzone, zgodnie z sugestią Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – podkreślił Gennarini. Członkowie Neokatechumenatu mają raz w miesiącu brać udział we Mszy parafialnej w niedzielę, aby podkreślić, że wspólnoty Drogi są wcielone w parafie w kontekście celebracji liturgicznych. Zostanie uwzględniona także decyzja w sprawie sposobu przyjmowania Komunii Świętej, tak jak jest to opisane w księgach liturgicznych Kościoła.

Ryszard Montusiewicz, członek najstarszej, założonej w Lublinie w 1975 r. wspólnoty neokatechumenalnej w Izraelu podkreślił, że wspólnoty przyjęły bardzo pozytywnie list kard. Arinze. – Zarówno katechiści, jak i zwykli członkowie Neokatechumenatu odbierają ten dokument jako aprobatę dla dotychczasowych praktyk liturgicznych. Jest natomiast rzeczą naturalną, że władze kościelne w wypadkach wątpliwości kierują swoje uwagi i polecenia, i członkowie wspólnot się do nich stosują – stwierdził.

Kard. Arinze prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów informuje w swoim liście, że przy celebracji Mszy św. Droga Neokatechumenalna ma przyjąć i przestrzegać ksiąg liturgicznych zatwierdzonych przez Kościół nie ujmując ani nie dodając niczego. Kongregacja poleca, aby Droga Neokatechumenalna weszła w dialog z biskupem diecezji w celu wyjaśnienia, że wspólnota Drogi Neokatechumenalnej jest wcielona w parafię także w kontekście celebracji liturgicznych. Dlatego przynajmniej jedną niedzielę w miesiącu wspólnoty Drogi muszą uczestniczyć w Mszy św. wspólnoty parafialnej.

Komentarze przed liturgicznymi czytaniami powinny być krótkie, zaś homilia zarezerwowana dla kapłana lub diakona. Co do okazjonalnych świadectw wiernych świeckich – jest dozwolone, aby była krótka nauka pomagająca lepiej wyjaśnić sprawowaną liturgię, a w wyjątkowych okolicznościach można wygłosić parę świadectw, o ile te mieszczą się w normach liturgicznych.

"W sprawie przyjmowania Komunii Świętej – stwierdza kard. Arinze – udziela się Neokatechumenatowi okresu przejściowego (nie przekraczającego dwóch lat) na przejście z szeroko rozpowszechnionego w jej wspólnotach sposobu przyjmowania Komunii Świętej (siedząc, za stołem z nakrytym obrusem w centrum kościoła zamiast przeznaczonym ku temu ołtarzem w prezbiterium) na zwykły sposób, w który cały Kościół przyjmuje Komunię. "Oznacza to, że Droga Neokatechumenalna musi zacząć przyjmować sposób rozdzielania Ciała i Krwi Pańskiej, opisany w księgach liturgicznych" – czytamy w dokumencie. Kard. Arinze podkreśla w swym liście także, że "Droga Neokatechumenalna musi korzystać także z innych Modlitw Eucharystycznych zawartych w Mszale, a nie tylko z II Modlitwy Eucharystycznej".

"Doceniając łaski, jakich Pan udzielił Kościołowi poprzez liczne dzieła Drogi Neokatechumenalnej, korzystam z okazji aby przekazać moje wyrazy szacunku" – kończy swoje przesłanie prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

na podst. KAI

 

Zobacz także