Liturgia Godzin Audio

U progu kolejnego roku liturgicznego serwis Liturgia.pl (we współpracy z Brewiarz.pl) udostępnia w sieci projekt „Liturgia Godzin Audio”. W ten sposób chcemy wyjść naprzeciw potrzebie wiernych, którzy modląc się brewiarzem prywatnie lub we wspólnotach, pragną sięgać do innej formy niż recytatyw.

Liturgia Godzin Audio

Czym jest „Liturgia Godzin Audio”?

O projekcie

Liturgia Godzin — pieśń chwały

Wspólnota

Dominikanska brevitas

O wspólnocie

Adwent

 „Boże wejrzyj…”
 Hymny
 Psalmy i pieśni
 Krótkie czytanie
 Responsoria
 Magnificat
 Prośby

Narodzenie

 Hymny
 Antyfony
 Psalmy i pieśni
 Responsoria
 Magnificat

Triduum

 Lamentacje z Wielkiego Piątku i Soboty

Wspólnota

Liturgia Godzin Jadwiżanek wawelskich

O wspólnocie

Adwent

 Inwitatorium
 Hymny
 Psalmy i kantyki
 Antyfony
 Responsoria
 Pieśni z Ewangelii
 Antyfony do NMP

Narodzenie

 Hymny
 Antyfony
 Responsoria
 Pieśni z Ewangelii

Wielki Post

 Hymny
 Antyfony
 Responsoria
 Wielki Tydzień

Triduum

 Wielki Czwartek

Wspólnota

Liturgia Godzin Benedyktynów

O wspólnocie

Adwent

 Inwitatorium
 Hymny
 Antyfony
 Responsoria
 Wielkie Antyfony

Triduum

 Wielki Piątek – Inwitatorium
 Wielki Piątek – Antyfony
 Wielki Piątek – Responsoria
 Wielki Piątek – Czytania
 Wielki Piątek – Hymny
 Wielki Piątek – Błogosławmy Panu
 Wielki Piątek – Kantyk Zachariasza
 Wielki Piątek – doksologie

Patroni medialni i partnerzy projektu:

Brewiarz.pl Deon.pl PS-PO Ośrodek Liturgiczny DDA Beczka
dominikanie.pl

Zobacz także