Liturgia Godzin Benedyktynów – Wielki Piątek – Antyfony

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu.

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu. Antyfona, którą stanowi powszechnie zdanie wyjęte z psalmu, spełnia ważną rolę w naświetleniu rodzaju literackiego psalmu, w podkreśleniu myśli przewodniej, na którą Kościół chce zwrócić uwagę. (…)

Antyfona, podkreślając znaczenie szczególnie cennych myśli i przekazując zachęty dla życia duchowego, zamienia psalm w modlitwę osobistą. Antyfony w Psałterzu tak zostały skomponowane, by nie tylko uwypuklały tematykę zasadniczą psalmów, ale by były także przystosowane do ich odśpiewania, co zresztą zadecydowało, że teksty antyfon nie zawsze dokładnie odpowiadają wersetom psalmów, z którego pochodzą. (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, s. 113)

I antyfona I Nokturnu
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11463_1.mp3
II antyfona I Nokturnu
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11463_2.mp3
III antyfona I Nokturnu
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11463_3.mp3
I antyfona II Nokturnu
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11463_4.mp3
II antyfona II Nokturnu
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11463_5.mp3
III antyfona II Nokturnu
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11463_6.mp3
IV antyfona Jutrzni
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11463_10.mp3
Antyfona Modlitwy w ciągu dnia
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11463_11.mp3
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157629730061681″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628021879045″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także