Liturgia Godzin Dominikanów – Triduum – Lamentacje

Lamentacje – Kantylowane czytania z Jr w pierwszym nokturnie w liturgii Wielkiego Tygodnia […]. Posiadały następującą budowę: incipit (tytuł): De lamentatione, hebrajska litera alfabetu na oznaczenie wierszy, wiersze, zakończenie: „Jerusalem, Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum. – Jeruzalem, Jeruzalem, nawróć się do Pana Boga twego”, nie potwierdzone u Jr, wzięte z Oz 14,2. Do 1570 posługiwano się wieloma melodiami (wskazuje się ich 150).
(B. Nadolski, Leksykon liturgiczny, Poznań 2006, s. 712–713)

Posłuchaj nagrania pierwszego fragmentu
Lamentacji z Wielkiego Piątku

 

Posłuchaj nagrania drugiego fragmentu
Lamentacji z Wielkiego Piątku

 

Posłuchaj nagrania trzeciego fragmentu
Lamentacji z Wielkiego Piątku

 

Posłuchaj nagrania pierwszego fragmentu
Lamentacji z Wielkiej Soboty

 

Posłuchaj nagrania drugiego fragmentu
Lamentacji z Wielkiej Soboty

 

Posłuchaj nagrania drugiego fragmentu
Lamentacji z Wielkiej Soboty

 
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022831273″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także