Liturgia Godzin Jadwiżanek – Triduum – Wielki Czwartek

Nagrania zawierają formy, których można użyć w liturgii Godziny Czytań i Jutrzni Wielkiego Czwartku.

Chociaż w brewiarzu rzymskim czterotomowym te godziny liturgiczne nie należą ściśle mówiąc jeszcze do liturgii Triduum Paschalnego – czas Triduum otwiera dopiero wieczorna liturgia wielkoczwartkowa – w tradycji przedsoborowej stanowiły one początek liturgii Ciemnych Jutrzni i swoją treścią były już ściśle związane z tajemnicą Góry Oliwnej. Formy liturgiczne, które podajemy, przedstawiają jedno z możliwych rozwiązań dla wspólnot, które się posługują rzymskim brewiarzem czterotomowym, a jednak pragną nawiązać do tradycji Ciemnych Jutrzni i liturgię Godziny Czytań i Jutrzni Wielkiego Czwartku odprawić w uroczysty sposób jako antycypację nadchodzącego czasu przeżywania tajemnic męki i zmartwychwstania Chrystusa. W Ciemnych Jutrzniach były tradycyjnie obie godziny liturgiczne odprawiane jako całość we wczesnych godzinach porannych, w układzie rzymskiego brewiarza jednak można je też rozdzielić i Godzinę Czytań odprawić w formie wieczornego lub nocnego czuwania (Godzinę Czytań Wielkiego Czwartku można więc odprawić już w Środę po Nieszporach). Czytania z Godziny Czytań można też dopełnić o tekst z Księgi Lamentacji, zgodnie z tradycją Ciemnych Jutrzni. Wzory użytych melodii antyfon i responsoriów pochodzą z niemieckiego Antiphonale zum Stundengebet oraz z Antiphonale monasticum z 1934 roku.

Wezwanie – Psalm 67 z antyfoną

Tekst Psalmu na brewiarz.pl

 

Godzina Czytań – Antyfony do Ps 69

Tekst Psalmu na brewiarz.pl

 

Godzina Czytań – Werset do Psalmodii

Posłuchaj modlitwy
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11554_5.mp3

  

Godzina Czytań – responsorium po I i II czytaniu

 

Jutrznia – Antyfony z psalmodią

Tekst Psalmu z Ks. Izajasza na brewiarz.pl

 

Pieśń Zachariasza

 

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157629329461450″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022143681″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także