„Liturgia sacra” Rok 15/2009 Nr 1(33)

lsls1Do rąk czytelnika trafia kolejny, trzydziesty trzeci numer półrocznika Liturgia Sacra. Liturgia-Musica-Ars. Towarzyszy mu powołanie do życia Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej w ramach struktur Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Jego utworzenie planowane było od dłuższego czasu, czego dowodem jest wydawane od 1995 roku wyżej wymienione czasopismo, które podejmuje tematykę obejmującą profil instytutu.

Najobszerniejsza część najnowszego numeru dotyczy Liturgii.Czytelnika zainteresować mogą artykuły ks. J.A. Supersona SAC Pora Mszy św. w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a także O liturgii godzin w świetle obowiązujących przepisów ks. J. Adamczyka, które podkreślają zależność pomiędzy modlitwą a czasem, pokazując jak wymiar praktyczny, na przykład regulacje prawne, współistnieje ze sferą Sacrum. Na uwagę zasługują także rozważania dotyczące dwóch kluczy odczytywania Liturgii. W tekście ks. P. Garbary, jako procesu komunikowania się, a w interpretacji ks. K. Glombika, we wzajemnym związku sakramentów Eucharystii i Małżeństwa. Z pewnością warto zapoznać się także z artykułem o. K. Lijki o tradycji i znaczeniu pierścionków zaręczynowych i ślubnych w kościołach wschodnich. Autor wskazuje na róznorodność gestów, jakie mają miejsce w liturgii chaldejskiej, nestoriańskiej, ormiańskiej, bizantyjskiej i koptyjskiej. Na koniec trochę historii. 300 lat plenerowego sanktuarium (kalwarii) i pasyjnej pobożności ludowej na górze św Anny P. T. Olsińskiego OFM i Tematyka liturgiczna na łamach kleryckiego pisma „Tempus Liberum” ks. J. Mieczkowskiego.

W części dotyczącej muzyki ks. J. Drewniak analizuje to, w jaki sposób starano się za jej pomocą przedstawić tematykę Męki Pańskiej. Szczególnie pochyla się nad pasjami skomponowanymi przez Jana Sebastiana Bacha i Krzysztofa Pendereckiego, których przedstawiać nie trzeba. Natomiast Cz. Grajewski prezentuje sylwetkę, jego zdaniem niesłusznie zapoznanego kompozytora i organisty Stanisława Kwiatkowskiego.

Tematyka Wielkanocy powraca w artykule A. Muc Sceny paschalne w dekoracji kościołów egipskich. Natomiast ks. A. Witko śledzi to, w jaki sposób postanowienia soboru Trydenckiego przekładają się na twórczość El Greco.

Całości dopełniają sprawozdania oraz recenzje z konferencji i sympozjów poświęconych tematyce sakralnej, przegląd czasopism i dodatek nutowy.

 Agata Adaszyńska-Blacha

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.