Liturgia trydencka powszechnie w seminariach i parafiach

Watykańska komisja Ecclesia Dei sprawująca opiekę nad wiernymi i księżmi przywiązanymi do liturgii przedsoborowej, przygotowuje dokument, na mocy którego liturgia ta ma być wykładana w seminariach duchownych.

Jak zapowiada przewodniczący komisji, kardynał Dario Castillon Hoyos, chodzi o to, aby msza łacińska wchodziła w skład mszy odprawianych w każdej parafii, tzn. aby stary ryt współistniał z rytem ustalonym na bazie reform Soboru Watykńskiego II.

Od lipca 2007, a więc od wydania przez Benedykta XVI dokumentu motu proprio pt. Summorum Pontificum, zniesione zostały wcześniejsze ograniczenia w odprawianiu Mszy w rycie trydenckim, wprowadzone przez Jana Pawła II w 1984 r. Każdy ksiądz może bez zgody swojego biskupa odprawiać Mszę św. na sposób przedsoborowy, natomiast jeśli jakaś grupa wiernych w danej parafii wyrazi pragnienie coniedzielnego uczestniczenia w takiej Mszy, proboszcz ma obowiązek taką możliwość im stworzyć.

Jak stwierdza kardynał Hoyos myślą przewodnią dokumentu przygotowywanego przez jego komisję, zgodną z intencjami Ojca Świętego, jest udostępnienie wszystkim wiernym bogactwa i duchowej głębi dawnego rytu oraz zapoznanie z nią młodych katolików.

td

 

Zobacz także