Liturgia w Niedzielę Palmową

Chciałbym zadać pytanie dotyczące liturgii w Niedzielę Palmową. Byłem na mszy świętej sprawowanej w sobotę już z formularzem niedzielnym. Podczas tej mszy celebrans zamiast odczytać chociażby krótszą wersję Męki Pańskiej, odczytał Ewangelię przewidzianą na procesję z palmami w roku C. Jaki wpływ na ważność tej mszy ma taka praktyka?

Poza tym chciałbym zadać to samo pytanie, ale w sprawach nieco "drobniejszych" uchybień liturgicznych, mianowicie: znajomy kapłan notorycznie kończy kolektę formułą: "przez Chrystusa Pana naszego", zamiast: "przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków." Kolejne sprawa to opuszczanie w niedzielnej i świątecznej mszy świętej wspomnienia tajemnicy dnia. Jak takie błędy mają się do całości sprawowanego obrzędu?

Jonasz

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała na wiosnę 2004 roku Instrukcję Redemptionis Sacramentum. O zachowywaniu i unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii. Znaleźć w niej można następujące sformułowanie: „[Prezbiterzy] nie powinni pozbawiać swej posługi jej głębokiego znaczenia przez arbitralne zniekształcenia celebracji liturgicznej, powodowane zmianami, opuszczeniami lub dodatkami. […] Przeciwnie, pod władzą biskupa, powinni pilnie czuwać, ażeby tego rodzaju aktów, zniekształcających liturgię, nie popełniali inni.” (31)

Mszał Rzymski przewiduje trzy sposoby rozpoczęcia Mszy Świętej w Niedzielę Palmową: procesja, uroczyste wejście, zwykłe wejście. W pierwszych dwóch przypadkach czyta się (zaraz po poświęceniu palm, a przed rozpoczęciem procesji lub uroczystego wejścia) Ewangelię o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, w trzecim Mszę rozpoczyna się jak zwykle, pomijając tę Ewangelię. W każdej sytuacji po kolekcie następuje Liturgia Słowa składająca się z dwóch czytań (z Księgi Proroka Izajasza i z Listu św. Pawła do Filipian) oraz z Męki Pańskiej, której pod żadnym pozorem nie wolno opuścić.

Odnośnie do pozostałych uchybień, wystarczającą odpowiedzią wydaje się być cytowany wyżej fragment dokumentu Kongregacji. Ani nie wolno skracać doksologii w kolekcie, ani nie wolno pomijać tajemnicy dnia. Warto zwrócić na to uwagę owemu znajomemu kapłanowi.

Michał Pac OP

Zobacz także