Łódź: Zmarł liturgista o. Jerzy Józef Kopeć CP

O. prof. dr hab. Jerzy Józef Kopeć, pasjonista, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, wieloletni wykładowca liturgiki, zmarł 24 października 2010 r. w Łodzi.

O. Kopeć urodził się 11 grudnia 1938 r. w Laskach k. Pionek. W czasie swojej aktywności naukowej pełnił funkcję Kierownika Katedry Teologii Liturgii, Dyrektora Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej, był Przewodniczącym Sekcji Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce, Konsultorem Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Wieloletni wykładowca liturgiki na Wydziale Teologii KUL, zatroskany o formację naukową duchowieństwa w Polsce, Słowacji, na Ukrainie, Białorusi, w Czechach i Rosji. Promotor udziału świeckich w życiu Kościoła. Obrońca ofiar stanu wojennego. Wrażliwy na ducha służby w Kościele, wyczulony na potrzeby biednych i chorych. 

Śp. ks. Profesor wykształcił liczne grono liturgistów z Polski i krajów ościennych. W latach 1986-2004 z oddaniem kierował założonym przez ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego Instytutem Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL, twórczo przyczyniając się do jego rozwoju. W czasach reżimu komunistycznego koordynował wraz z ks. Danielskim przerzut Pisma Świętego i książek o tematyce religijnej do Czechosłowacji.

Msza św. pogrzebowa i ostatnie pożegnanie odbędzie się 28 października 2010 r. o godz. 11.00 w Kościele Matki Bożej Bolesnej w Łodzi-Teofilowie (Aleja Pasjonistów 23), po czym będzie miało miejsce złożenie do grobu na cmentarzu w Łodzi.

inf. liturgista.pl, oaza.pl

Zobacz także