Logika miłosierdzia

Kto czytał Rozwód ostateczny C. S. Lewisa pamięta z pewnością dość zaskakujący fakt, że z całej sporej grupy ludzi, którzy dostali szansę na przejście z początkowej fazy piekła (część miasta wokół przystanku) do nieba, skorzystała z niej tylko jedna osoba. Był to człowiek uzależniony od zmysłowych przyjemności, a więc ktoś, kogo świadomość etyczna kierująca się paradygmatem przyzwoitości czy życia moralnego, z pewością by w niebie nie umieściła.

Cała reszta, której wspólnym mianownikiem, mówiąc z grubsza, było przekonanie o tym, że to oni są po właściwej stronie, wróciła do piekła z perspektywą tam pozostania.

Piszę o tym, bo bardzo uderzyła mnie w dzisiejszej perykopie z Ewangelii jedna fraza:

"Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?" Szymon odpowiedział: "Sądzę, że ten, któremu więcej darował". On mu rzekł: "Słusznie osądziłeś".

To, że być może grzeszę mniej niż mój brat, nie daje mi przed Bogiem żadnych praw. Nie daje też prawa do czucia się lepszym od niego. Jeśli będę o tym pamiętał, jeśli nie zatracę się w swojej rzekomej sprawiedliwości, może uda mi się poddać Boskiej logice miłosierdzia. Innymi słowy, może dam radę pozwolić Bogu, aby to On mnie zbawił.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.