Łomża: Obrzędy pogrzebu – nowa formuła

Formułę obrzędu pogrzebu przed złożeniem urny do grobu oraz nowe tłumaczenie wielkopiątkowej modlitwy powszechnej przyjęła Konferencja Episkopatu Polski podczas obrad odbywających się w Łomży.

Dotychczasowa formuła stosowana przy pogrzebach mówiła m.in.: "z prochu powstałeś i w proch się obrócisz", zaś modyfikacja przygotowana na okoliczność pochówku skremowanych zwłok będzie brzmiała: "z prochu powstałeś i prochem jesteś".

Zmiany dotyczą także innych formuł modlitewnych, których będzie uwzględniony fakt pochówku urny z prochami zmarłego, a nie trumny z jego ciałem.

Przy tradycyjnym pochówku, tuż przed złożeniem trumny do grobu, kapłan wygłaszał modlitwę: "Niech Bóg da tobie pić ze źródeł wody życia". Formuła wygłaszana przed złożeniem urny brzmieć będzie: "W Chrzcie św. zostałeś odrodzony z wody i Ducha Świętego, niech Bóg dopełni w Tobie to, co wtedy rozpoczął". Biskupi uchwalili, że zwrócą się do Stolicy Apostolskiej z prośbą, by zgodziła się na stosowanie obydwu formuł, do wyboru.

Przyjęto także poprawione tłumaczenie wielkopiątkowej modlitwy za Żydów. Pojęcie narodu niegdyś wybranego zostanie teraz zastąpione pojęciem narodu pierwszego wybrania. Modlitwa została błędnie przetłumaczona w polskiej wersji Mszału Rzymskiego z 1970 r.

na podst. KAI, Liturgista.pl, ddl.org.pl

Zobacz także