Londyn: Anglikanizm na progu schizmy?

Anglikanie dyskutują sprawę powierzania funkcji biskupa kobietom. Ten problem jest jednym z punktów rozpoczętych 4 lipca w Londynie pięciodniowych (4-8 lipca) obrad Synodu Generalnego Kościoła Anglii. Sprawa konsekracji kobiet na biskupów utrudnia relacje katolicko-anglikańskie – powiedział agencji SIR ks. Donald Bolen z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

W nocie dla agencji prasowej włoskiego episkopatu kanadyjski prałat z Kurii Rzymskiej zwrócił uwagę, że wspomniana kwestia poważnie dzieli anglikanów. Wielu księży i parafii Kościoła Anglii oświadczyło, że nie zamierza uznać władzy „biskupek”. Tymczasem coraz więcej prowincji wspólnoty anglikańskiej opowiada się za kapłaństwem i biskupstwem kobiet.

Wewnętrzne podziały wśród anglikanów znacznie utrudniają Kościołowi katolickiemu relacje z tym wyznaniem, stwierdza ks. Bolen. Kapłan wspomniał też niedawną Globalną Konferencję ds. Przyszłości Kościoła Anglikańskiego (Global Anglican Future Conference, GAFCON) w Jerozolimie (22-29 czerwca) i deklarację wydaną na jej zakończenie. Deklaracja ta mówi m.in. o utworzeniu rady prymasów prowincji anglikańskich, którzy bronią tradycyjnego nauczania moralnego. Taka struktura kościelna podważa jednak wewnętrzne więzi cementujące światową wspólnotę anglikańską.

19 lipca rozpocznie się w Canterbury zwoływana co 10 lat konferencja Lambeth z udziałem wszystkich biskupów anglikańskich. Kościół katolicki – powiedział agencji SIR ks. Bolen – wyśle na to spotkanie swych obserwatorów. Życzy on anglikanom, aby przezwyciężyli obecne napięcia i aby ich doktryna umocniła się w wierze apostolskiej podzielanej z katolikami.

inf. KAI

 

Zobacz także