Materiały z rekolekcji Mysterium fascinans

OkładkaUkazała się publikacja zbierająca referaty II Rekolekcji liturgicznych "Mysterium fascinans 2009 - Teologia żyjąca w liturgii". Pozycja została wydana nakładem Wydawnictwa AA. Książkę w cenie 16 zł można nabyć w sklepie internetowym serwisu Liturgia.pl. Dla uczestników rekolekcji koszt zakupu to 8 zł (plus ewentualny koszt przesyłki).

Z wprowadzenia ks. dra hab. Grzegorza Rysia, rektora Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej: "Najważniejszą cechą wyróżniającą spotkania «Mysterium fascinans» jest próba połączenia refleksji ściśle naukowej z celebracją liturgii, która szuka swego naturalnego przedłużenia w osobistym spotkaniu z Bogiem i nawróceniu (wszak są to rekolekcje!): Mysterium – Actio – Vita.

Wszyscy rozumiemy, że podobnie jak Słowo Boże nie „znajduje się” w Lekcjonarzu, tylko w przestrzeni przeżywanego we wierze spotkania człowieka z Bogiem, tak i Liturgia „zawarta jest” nie w rubrykach, nigrykach i symbolach (o których tyle mówi się w prezentowanych tekstach), ale w Wydarzeniu celebrowanym w Kościele i w świątyni, którą jest każdy ochrzczony. W takiej perspektywie studia, jakie się dokonują na rekolekcjach «Mysterium fascinans» nie dotyczą tyle Liturgii (bo skąd i jakie znaleźć ku nim „narzędzia”), co raczej jej źródeł i form. Z radością zapraszam potencjalnych Czytelników prezentowanej książki do wnikliwej lektury".

kp

Książka jest do kupienia w sklepie serwisu Liturgia.pl.

Zobacz także