Metropolita Patriarchatu Moskiewskiego odprawił liturgię staroobrzędową

Metropolita kruticki i kołomieński Juwenaliusz odprawił w cerkwi pw. św. Michała Archanioła w wiosce Michajłowskaja Słoboda w obwodzie moskiewskim liturgię według starego obrzędu. Świątynia należy do tzw. "jednowierców", czyli tych staroobrzędowców, którzy na początku XIX w. zgodzili się przystąpić do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, zachowując przy tym swój obrządek.

Zgodnie z dawnymi zwyczajami podczas liturgii odbyły się dwie chirotonie (święcenia) absolwentów kołomieńskiego seminarium duchownego: diakona Jewgienija Sarancziego na kapłana i lektora Igora Krajewa na diakona.

Informując o tym wydarzeniu, służba komunikacji Patriarchatu Moskiewskiego podała, że msza, sprawowana według dawnego rosyjskiego rytu biskupiego 21 lipca, w święto Kazańskiej Ikony Matki Bożej, zgromadziła wielkie rzesze wiernych. Wraz z biskupem odprawili ją miejscowy proboszcz ks. igumen Irinarch (Dienisow) i sekretarz Komisji eparchialnej (diecezjalnej) ds. parafii staroobrzędowych i ds. współdziałania ze staroobrzędowcami diakon Ioann Mirolubow.

Według wspomnianej służby informacyjnej, parafianie "jednowiercy" byli głęboko wzruszeni pełnym szacunku nastawieniem ich biskupa do przestrzeganych w świątyni starych tradycji liturgicznych. Metropolita Juwenaliusz otrzymał w darze jako podziękowanie pastorał wykonany z zachowaniem dawnych wzorców. Po liturgii odbyła się agapa, podczas której parafianie, zarówno starsi, jak i najmłodsi mogli bezpośrednio porozmawiać ze swym biskupem.

Początki jednowierstwa sięgają 1800 r., gdy ówczesny car Piotr II na wniosek metropolity moskiewskiego Platona zezwolił na przyjęcie do Kościoła prawosławnego tych staroobrzędowców, którzy chcieli mieć dostęp do sakramentów i obrzędów, sprawowanych przez księży, a nie chcieli porzucać dawnych praktyk i zwyczajów.

Staroobrzędowcy, zwani też starowiercami, czyli zwolennicy starych obrzędów liturgicznych i zwyczajów, pojawili się w Rosji w połowie XVII w., gdy ówczesny patriarcha Nikon zaczął wprowadzać głębokie reformy liturgiczne w tamtejszym prawosławiu. Jako ich zdecydowani przeciwnicy od początku byli okrutnie prześladowani zarówno przez Kościół oficjalny, jak i państwo. Przez długi czas nie mieli własnego duchowieństwa, bo żaden biskup ich nie poparł i w ciągu wieków rozpadli się na wiele nurtów i odłamów.

W tej sytuacji, a także w wyniku nieustannych represji, pod koniec XVIII w. pojawiły się próby rozwiązania problemu przez przyjęcie przynajmniej części staroobrzędowców do prawosławia. Tak powstało jednowierstwo, które przetrwało do naszych czasów, choć nigdy nie odgrywało większej roli ani w łonie prawosławia, ani wśród tych staroobrzędowców, którzy pozostali wierni dawnym przekonaniom i praktykom. Według danych z końca 2004, w łonie Patriarchatu Moskiewskiego istnieje obecnie 12 parafii jednowierczych (w 1917 było ich prawie 600).

inf. KAI

 

Zobacz także