Między niebem a ziemią

Dominikański Ośrodek Liturgiczny organizuje cykl katechez liturgicznych poświęconych mszy świętej. Program spotkań obejmuje Eucharystię oraz konferencję. W trakcie Eucharystii kazania wyjaśniające obrzędy mszy świętej będzie głosił ojciec Michał Adamski OP. Po mszy brat Tomasz Grabowski OP będzie opowiadał na temat historii liturgii dominikańskiej. Śpiew w trakcie celebracji będzie prowadził zespół Redivivum. Katechezy odbędą się w Kościele świętego Idziego przy ul. Grodzkiej w Krakowie, u podnóża Wawelu. Pierwsza 7 lutego o godzinie 18:30.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, biskupi lub specjalnie przeznaczeni do tego kapłani, głosili tak zwane katechezy mistagogiczne. Katechezy tłumaczyły sens sakramentów. Głoszono je zawsze w czasie sprawowania sakramentów lub krótko po tym, jak wierni przystępowali do świętych misteriów. Mistagodzy – nauczyciele – mówili do tych, którzy uczestniczyli w świętych tajemnicach, by uświadomić im znaczenie obrzędu.

Katechezy liturgiczne u św. Idziego nawiązują do tej dawnej tradycji. Ojciec Michał Adamski OP, będzie głosił cykl konferencji, w czasie których omówi poszczególne części celebracji. Będzie wyjaśniał, co naprawdę się dzieje za każdym razem, gdy uczestniczymy w mszy świętej.

Po zakończeniu Eucharystii, brat Tomasz Grabowski OP w krótkich konferencjach będzie opowiadał o historii liturgii mszy świętej. Szczególnie skupi się na rycie dominikańskim, a więc obecnie już prawie zapomnianej formie sprawowania sakramentów, która dawniej obowiązywała w Zakonie braci kaznodziejów.

Śpiew podczas mszy będzie animował nowopowstały zespół muzyki dawnej Redivivum – tworzy go ośmioro śpiewaków, którzy przez lata współpracowali z lutnistą Antonim Pilchem, współtworząc grupę Bractwo Lutni. Członkowie zespołu prezentują przede wszystkim muzykę renesansową i barokową. Wykonują również współczesną wielogłosową muzykę liturgiczną. Więcej informacji o zespole możesz znaleźć w dziale współpraca, a niebawem również na oficjalnej stronie Redivivum.

Będziemy się starać na bieżąco informować o przebiegu katechez. Część kazań i konferencji będzie można odsłuchać z witryny Ośrodka Liturgicznego.

Tematy kazań:

07.02.2005: "O pierwszym kroku do nieba."
21.02.2005: "O śpiewie, czyli o życiu w tonacji miłości."
28.02.2005: "O pocałunku tego, komu wiele wybaczono."
07.03.2005: "O milczeniu, które rodzi Słowo."
21.03.2005: Gościnnie inny kaznodzieja.
04.04.2005: "O Marsyliance, anielskiej rewolucji i wielbieniu."
18.04.2005: "O afrykańskim buszu, bizantyńskich przekupkach i skarbie Kościoła."
25.04.2005: "O kropli wody zanurzonej w winie."
09.05.2005: "O czekaniu na miłość, która się spóźnia."
16.05.2005: "O Mszalnej pokusie."
30.05.2005: "O dotyku Ducha Świętego."
13.06.2005: "O połamanym chlebie i połamanym życiu."
27.06.2005: "Idźcie w pokoju i wytrwajcie we mnie."

Tematy konferencji po mszy świętej:

07.02.2005: "Demokracja umarłych, czyli badanie źródeł liturgii."
21.02.2005: "Kościół wieków ciemnych, czyli świetlany wiek celebracji."
28.02.2005: "Spór kaznodziejów z żebrakami, czyli powstanie rytu dominikańskiego, cz. I."
07.03.2005: Gościnnie inny prelegent.
21.03.2005: "Krzyżacy, mnisi i Ormianie, czyli powstanie rytu dominikańskiego, cz. II."
04.04.2005: "Tylko powoli, czyli rola czasu i obrzędowości w liturgii braci św. Dominika."
18.04.2005: "Małe, białe i nic nie widać, czyli kościół braci kaznodziejów."
25.04.2005: "Naczczo, czyli rekonstrukcja mszy w rycie dominikańskim, cz. I."
09.05.2005: "Muzykańci z Paryża, czyli chorał niesłusznie zwany gregoriańskim."
16.05.2005: "I dalej się módl, czyli rekonstrukcja mszy w rycie dominikańskim, cz. II."
30.05.2005: "W samym środku, czyli historia i teologia kanonu rzymskiego, cz. I."
13.06.2005: "Taniec, czyli historia i teologia kanonu rzymskiego, cz. II."
27.06.2005: "Od początku, czyli adaptacja rytu do reformy II Soboru Watykańskiego."

Kościół św. Idziego w Krakowie jest położony przy ul. Grodzkiej, u podnóża Wawelu. Jeden z dwóch kościołów, a wcześniej również klasztor krakowskich dominikanów.
Wzniesiony w I połowie XIV w., a przebudowany z końcem XVI w. zachował swój pierwotny, gotycki charakter. Choć niewielki (zaledwie jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium), to jednak tworzy wyraźnie sakralną przestrzeń. Ołtarz główny jest późnorenesansowy – został tu przeniesiony z kaplicy świętego Jacka w kościele Dominikanów przy ul. Stolarskiej. Portale w prezbiterium i nawie, stalle oraz dekoracja ścian prezbiterium trafiły do św. Idziego w 1629 r., również pochodzą z elementów nagrobka ze świętojackowej kaplicy.
Przebywając w Kościele nie sposób nie zwrócić uwagi na belkę tęczową, na której znajduje się późnogotycka grupa Ukrzyżowania: krucyfiks z około 1520 r., figury Matki Boskiej i św. Jana z około 1470 r.
Kościół można łatwo rozpoznać z zewnątrz, ponieważ na ścianie prezbiterium znajduje się obraz «Matka Boża z Dzieciątkiem» z XVII w. Ponadto przy kościele ustawiono w 1990 r. Krzyż Katyński.

CeliDe

Zobacz także