Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce

Koncertem laureatów ubiegłorocznego konkursu - Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Państwowego Chóru Białorusi im. G. Szyrmy z Mińska, rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2005. Na Festiwalu wystąpi 31 chórów z 10 państw Europy. Koncerty festiwalowe odbywają się w soborze Świętej Trójcy w Hajnówce.

Komisja Programowo-Artystyczna zakwalifikowała finalistów z grona 50 zgłoszonych chórów. W tegorocznym Festiwalu biorą udział chóry z Anglii, Belgii, Serbii, Bułgarii, Grecji, Łotwy, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski. Konkursowe występy oceniane są według pięciu kategorii: wiejskie, miejskie, akademickie, zawodowe i inne.

W trakcie trwania Festiwalu odbędzie się kilkanaście koncertów i imprez towarzyszących. Zaplanowane zostało także seminarium naukowe na temat: "Wartości duchowe i artystyczne muzyki cerkiewnej". Ogłoszenie wyników festiwalu odbędzie się w niedzielę 28 maja w Hajnowskim Domu Kultury, a festiwal zakończą koncerty galowe: 29 maja w soborze Świętej Trójcy w Hajnówce i cerkwiach Hagia Sophia i Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Organizatorami Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej są: Społeczny Komitet Organizacyjny, powołany przez prawosławnego metropolitę warszawskiego i całej Polski Sawę, oraz Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej".

inf. KAI

 

Zobacz także