Międzynarodowy kongres nt. katedr odbył się we Włoszech

Znaczenie katedr w historii chrześcijańskiej Europy było głównym punktem zakończonego w niedzielę kongresu we włoskim Orvieto. Podczas trzydniowego spotkania w miejscowej katedrze pod hasłem "Katedry - chrześcijańskie korzenie Europy" eksperci z różnych krajów europejskich dzielili się najnowszymi badaniami dotyczącymi tych średniowiecznych świątyń.

Naukowcy zastanawiali się m. in. nad problemami: "katedra jako centrum życia Kościoła i ewangelizacji" oraz duchowym, artystycznym, gospodarczym i społecznym znaczeniem tego typu budowli. W kongresie wziął udział m. in. archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej kard. Francesco Marchisano. Kongres był jedną z imprez towarzyszących obchodom 715-leciu katedry w Orvieto.

inf. KAI

 

Zobacz także