Miejsce głoszenia kazań

Czy ksiądz, mówiąc kazanie, może odchodzić od ambonki, ołtarza Słowa Bożego np. do dzieci w przestrzeń kościoła? Jakie znaczenie ma przestrzeń kościoła?

ks. Tomasz

Bardzo ważna jest świadomość, że ambona jest ołtarzem Słowa i dlatego zasadniczo z niej powinno się wygłaszać homilię (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 136, dopuszcza głoszenie homilii przy krześle – rozumiem, że chodzi o miejsce przewodniczenia – lub w innym stosownym miejscu). Sądzę jednak, że podczas Mszy z homilią przeznaczoną dla dzieci, można „z racji duszpasterskich” zrobić wyjątek od tej reguły. Każdy, kto mówił do dzieci, wie, jak bardzo wyjście do nich pomaga w odbiorze.

Michał Pac OP

Zobacz także