Miłość w miejsce grzechu

Czwartek XIV tygodnia zwykłego, lit. słowa: Rdz 44,18–21.23b–29.45,1–5; Mt 10,7–15

Hymn wielkanocny Exsultet głosi: «O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel». Przedziwna jest logika Boga: w zamian za grzech człowieka, za niewdzięczność okazuje mu miłość, która przerasta wyobrażenie.

Święty Paweł chyba jako pierwszy wypowiada tę przedziwną tajemnicę Boga w Liście do Rzymian: Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5,20). Mimo grzechu człowiek został obdarowany jeszcze większym dobrem niż przed grzechem! To objawia nam Jezus Chrystus i chyba dlatego nie został zrozumiany i ostatecznie odrzucony przez swoich rodaków. Niemniej historia patriarchy Józefa przygotowuje Izraela do przyjęcia tej niesamowitej tajemnicy.

Przez zawiść swoich braci Józef został sprzedany w niewolę do Egiptu. Musiał się wiele nacierpieć. Po latach bracia przyszli do niego z prośbą o zboże. Zgodnie z ówczesną mentalnością Józef miał prawo, jeżeli nie wręcz obowiązek, zemścić się. Nie zrobił tego, a wręcz przeciwnie, ucieszył się ze spotkania z braćmi i zapewnił całej swojej rodzinie opiekę. Bardzo ciekawa jest jego argumentacja:

Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami (Rdz 45,5).

To niesamowite stwierdzenie było całkowitym zaskoczeniem dla braci. Nie byli w stanie uwierzyć w jego autentyczność. Po śmierci Jakuba pozostał w nich lęk przed zemstą i Józef musiał ponownie złożyć podobną deklarację:

Lecz Józef powiedział do nich: Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci wasze. I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie (Rdz 50,19–21).

Dla Józefa punktem odniesienia jest Bóg i jego postępowanie względem człowieka. Aby móc dojść do takiej mądrości, Józef musiał być człowiekiem modlitwy. Zauważmy, że w Ewangelii Pan Jezus uczy takiej samej logiki. Punktem odniesienia naszego postępowania powinno być postępowanie Boga względem nas: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36). W geście miłosierdzia zawiera się życie na wzór Boga.

Cała Ewangelia opiera się na prawdzie o ogromnej szerokości serca Bożego, które daje hojnie i bezinteresownie. Jego gest jednocześnie jest dla nas wezwaniem, byśmy podobnie postępowali. Jest to konieczne, jeżeli mamy głosić Jego Ewangelię. Pan Jezus, rozsyłając uczniów, polecił im:

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10,7n).

Głosiciel Ewangelii sam doświadcza jej prawdziwości. Jeżeli spotyka ludzi zakorzenionych w Bogu, w odpowiedzi doświadcza wdzięczności i potwierdzenia głoszonej Ewangelii. Tworzy się wspólnota życia. Sama nauka, wskazania moralne itd. są dopełnieniem tego orędzia. Pozwalają później pilnować się samemu na drodze Bożej. Niemniej punktem odniesienia i jednocześnie celem jest sam Bóg i Jego działanie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! W ten sposób uzyskujemy udział w Jego życiu, które jest darmowym obdarowywaniem nawet mimo doświadczonej krzywdy. Przed tysiącami lat odkrył to Józef. Każdy z nas musi to jednak sam odkrywać we własnym życiu.

Włodzimierz Zatorski OSB

Fragment książki „Rozważania liturgiczne na każdy dzień”, t. 4, Tyniec 2010. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec.

Zobacz także