Miłosierny bez granic

Wtorek II tyg. adwentu, liturgia słowa: Iz 40, 1-11; Mt 18, 12-14

Oczekiwanie adwentowe jest pełne radości. Jest ono oczekiwaniem na wyzwolenie, które zostało już zapowiedziane, które już jest tuż-tuż. Powodem tej radości jest ewangelia - dobra nowina, której podstawą jest orędzie o miłosiernym zamyśle Boga wobec Jego ludu. W Ewangelii Pan Jezus powiedział wyraźnie: nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych (Mt 18,14).

Nie dosyć na tym, Bóg nie tylko nie chce, aby zginęło jakiekolwiek jagnię ze stada, ale powracającego grzesznika wita z ogromną radością. Bożą wolę obrazuje dobry pasterz, który szuka zagubionej owcy. Biblijny obraz jest pierwowzorem późniejszych wyobrażeń ilustrujących Boże miłosierdzie.

Ten ewangeliczny obraz ma swoje źródło u Izajasza:

Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. … Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie (Iz 40,10n).

Nie jest to jedynie idylliczny, naiwny obraz. Nasza wiara nie jest naiwnością. Obraz ten ukazuje rzecz niezmiernie istotną: Bóg jest nie tylko miłosierny, ale jednocześnie mocny, jest kimś, na Kim można się bezpiecznie oprzeć. W porównaniu z Nim ludzie i całe narody są jak trawa, która szybko więdnie. Jedyne, co pozostaje, to słowo, obietnica Pana, której można się bezpiecznie trzymać. Moc i miłosierdzie Przychodzącego dopiero razem stają się podstawą naszej nadziei i radości. Można powiedzieć więcej: Bóg jest miłosierny dlatego, że jest prawdziwie mocny. Mówi o tym mędrzec Starego Testamentu:

Tyś sprawiedliwy i rządzisz wszystkim sprawiedliwie: skazać kogoś, kto nie zasłużył na karę, uważasz za niegodne Twojej potęgi. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz (Mdr 12,15-18).

Tylko prawdziwie Mocny może być miłosierny bez granic.

Włodzimierz Zatorski OSB

Fragment książki „Rozważania liturgiczne na każdy dzień”, t. 1, Tyniec 2010. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec.

Zobacz także