Młodzież z całej Polski uczestniczyła we mszy na Błoniach

Wkrótce po spotkaniu z Ojcem Świętym Benedyktem XVI na Błoniach, zgromadzona tam młodzież wzięła udział w uroczystej mszy świętej, celebrowanej na estradzie w rogu największego krakowskiego placu. Organizatorzy szacują, że w modlitewnym czuwaniu wzięło udział ponad pół miliona osób, które zajęły nie tylko sektory przewidziane na sobotę, ale także większość sektorów niedzielnych.

OkadzenieEucharystię według formularza uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego w jej uroczystość odprawił abp Stanisław Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Świeckich. Wraz z nim konecelbrowało ją dwóch biskupów i niemal ośmiuset kapłanów, głównie duszpasterzy młodzieży i studentów oraz opiekunów różnych ruchów katolickich z całej Polski. – „To czas wielkiego zasiewu słowa Bożego” – mówił o papieskiej pielgrzymce abp Ryłko.

Podczas sobotniej mszy świętej dary ołtarza przynieśli przedstawiciele krakowskich duszpasterstw akademickich. Nieśli oni jedynie dary chleba i wina, które później stały się Ciałem i Krwią Chrystusa. Wspólnej modlitwie towarzyszył śpiew, prowadzony przez trzystuosobową scholę papieską, dyrygowaną przez Piotra Pałkę – kompozytora m.in. hymnu spotkania Papieża z młodzieżą „Nie lękajcie się”, który tego wieczoru można było usłyszeć – i zaśpiewać – wielokrotnie.

mw

Michał Wsiołkowski

 

Zobacz także