Modlitwa dnia na Nawrócenie św. Pawła

Wszechmogący Boże, obchodzimy dzisiaj nawrócenie świętego Pawła Apostoła, którego powołałeś do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom, spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii.

Modlitwa dnia nawiązuje do uniwersalności Pawłowego przepowiadania i wsponiawszy o świątecznej okazji zaprasza nas do wspólnej prośby o to, abyśmy za przykładem apostoła świadczyli przed światem o Bożej prawdzie, w ten sposób zaś jakby po stopniach, zbliżali się do zjednoczenia z Bogiem.

Prośba wyrażona jest przy pomocy częstrzej w tym miejscu i właściwej liturgicznym modlitwom retoryki. Tym razem – rzecz charaterystyczna – wspiera się ta stylistyczna figura o słowo „świat” (mundus), powtórzone harmonijnie w pierwszej (Paweł) i drugiej (my) części modlitwy. Można więc zwięźle powiedzieć, że jej przedmiotem jest nasz stosunek do świata.

W ostatnim zwrocie można się także dopatrzeć delikatnego nawiązania do słów Pańskich, zanotowanych na początku Dziejów Apostolskich (1,8): „Będziecie świadkami w Jerozolimie, i aż po krańce ziemi” czyli po krańce świata. Zwrot ten – nawiązanie do słów z Dziejów, a zarazem wyraz każdego chrześcijańskiego powołania, jest w modlitwie czymś nowym. Pozostałe zwroty i treści przejęte zostały przez mszał Piusa V z prastarych sakramentarzy.

Za: ks. H. Fros, Wprowadzenie do mszy o świętych, t. 1, Warszawa 1980.

 

KONKURS-REBUS na Liturgia.pl: Trzecia podpowiedź to cytat, do którego powinny doprowadzić trzy przedstawienia: obrazek nr 1, obrazek nr 2obrazek nr 3 (kliknij, aby zobaczyć). W odpowiedzi prosimy wpisać cytat (składający się z 4 słów), a w wyjaśnieniu jak najkrócej wyjaśnić swoją drogę do odkrycia odpowiedzi. Szczegóły na Facebooku.

Zobacz także