Modlitwa nad ludem – I Niedziela Wielkiego Postu

Super pópulum tuum, Dómine, quaesumus, benedíctio copiósa descéndat, ut spes in tribulatióne succréscat, virtus in tentatióne firmétur, aetérna redémptio tribuátur.

Niech na lud Twój, Panie, zstąpi obfite błogosławieństwo, aby pośród utrapień wzrastała nadzieja, a cnota pośród pokus, i aby otrzymał wieczne zabawienie.

Modlitwa ta, jest mocno przeredagowanym tekstem z Sakramentarza Gelazjańskiego, przeznaczonego na piątek III tygodnia Wielkiego Postu. Ten gelazjański tekst występuje zaś już w Sakramentarzu Leoniańskim (z Werony), gdzie umieszczony jest w jednym z formularzy przeznaczonych na grudzień.

Super populum tuum, Domine, quaesumus, benedictio copiosa descendat, indulgentia veniat, consolatio tribuatur, fides sancta succrescat, redemptio sempiterna firmetur.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles