Modlitwa nad ludem – I piątek Wielkiego Postu

Réspice, Dómine, propítius ad plebem tuam, ut quod eius observántia profitétur extrínsecus, intérius operétur.

Wejrzyj łaskawie na Twych poddanych, Panie, aby w ich wnętrzu dokonało się to, co wyrażają zewnętrzne umartwienia.

Druga część modlitwy, od słów „ut quod”, w formie dawniejszej rytu rzymskiego jest fragmentem sekrety, czyli modlitwy nad darami ofiarnymi, odmawianej w Sobotę Suchych Dni Wielkiego Postu (tj. jutro).

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles