Modlitwa nad ludem – I poniedziałek Wielkiego Postu

Mentem pópuli tui, quaesumus, Dómine, lúmine tuae claritátis illústra, ut vidére possit, quae agénda sunt, et, quae recta sunt, ágere váleat.

Oświeć, prosimy Cię Panie, dusze ludu Twego blaskiem Twej światłości, aby rozeznał, co należy czynić i zdołał wykonać to, co jest słuszne.

Modlitwa ta, używając formy 1 os. l.mn., (Mentes nostras, … possímus, … valeámus) w formie dawniejszej rytu rzymskiego stosowana jest w Środę Suchych Dni Wielkiego Postu (czyli dwa dni później).

 

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles