Modlitwa nad ludem – I środa Wielkiego Postu

Tuére, Dómine, pópulum tuum, et ab ómnibus peccátis cleménter emúnda, quia nulla ei nocébit advérsitas, si nulla ei dominétur iníquitas.

Ochraniaj, Panie, lud Twój i oczyść go litościwie z wszelkich grzechów, albowiem nie zazna żadnej szkody w przeciwnościach, jeśli nie opanuje go żadna nieprawość.

Modlitwa ta w formie dawniejszej rytu rzymskiego stosowana jest w Piątek Suchych Dni Wielkiego Postu (czyli dwa dni później).

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles