Modlitwa nad ludem – I wtorek Wielkiego Postu

Fidéles tui, Deus, benedictióne tua firméntur, sis eis in maeróre solátium, in tribulatióne patiéntia, in perículo praesídium.

Niech Twoje błogosławieństwo, o Boże, umacnia Twoich wiernych; bądź dla nich pociechą w smutku, wytrwałością w ucisku i obroną w niebezpieczeństwie.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles