Modlitwa nad ludem – II niedziela Wielkiego Postu

Bénedic, Dómine, fidéles tuos benedictióne perpétua, et fac eos Unigéniti tui Evangélio sic adhaerére, ut ad illam glóriam, cuius in se spéciem Apóstolis osténdit, et suspiráre iúgiter et felíciter váleant perveníre.

Udzielaj Panie Twoim wiernym nieustającego błogosławieństwa i spraw, aby tak przylgnęli do Ewangelii Twego Jednorodzonego, aby stale pragnęli i szczęśliwie mogli dojść do tej chwały, której blask w Sobie ukazał Apostołom.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles