Modlitwa nad ludem – II piątek Wielkiego Postu

Da, quaesumus, Dómine, pópulo tuo salútem mentis et córporis, ut, bonis opéribus inhaeréndo, tua semper mereátur protectióne deféndi.

Prosimy Cię, Panie, daj ludowi Twojemu zbawienie duszy i ciała, aby spełniając dobre uczynki, zawsze zasługiwał na Twą opiekę i obronę.

Dziś tę samą modlitwę odmawia się także w Mszach sprawowanych wg formy dawniejszej rytu rzymskiego.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles