Modlitwa nad ludem – II poniedziałek Wielkiego Postu

Confírma, Dómine, quaesumus, tuórum corda fidélium, et grátiae tuae virtúte corróbora, ut et in tua sint supplicatióne devóti, et mútua dilectióne sinceri.

Utwierdzaj, prosimy Cie Panie, serca Twoich wiernych i wspieraj mocą Twej łaski, aby byli żarliwi w modlitwach do Ciebie i nieobłudni we wzajemnej miłości.

Modlitwa ta znajduje się w Sakramentarzu z Angoulem (z tą jedną zmianą, że zaczyna się od słowa „conserva”). Nie jest przypisana do konkretnego formularza.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles