Modlitwa nad ludem – II środa Wielkiego Postu

Praesta fámulis tuis, Dómine, abundántiam protectiónis et grátiae, da salútem mentis et córporis, da plenitúdinem fratérnae caritátis et eos tibi semper fac esse devótos.

Udziel, Panie, sługom Twoim obfitości łaski i opieki, daj zbawienie duszy i ciała, obdaruj pełnią braterskiej miłości i spraw aby zawsze byli Tobie oddani.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles