Modlitwa nad ludem – II wtorek Wielkiego Postu

Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus tuórum fidélium, et animárum eórum medére languóribus, ut, remissióne percépta, in tua semper benedictióne laeténtur.

Daj się przebłagać, Panie, modlitwami Twojego ludu i ulecz słabości dusz, aby otrzymawszy przebaczenie, zawsze cieszyły się Twoim błogosławieństwem.

Dziś tę modlitwę, z dwiema drobnymi zmianami (nostris zamiast tuorum fideliumnostrarum zamiast eorum), odmawia się także w Mszach sprawowanych wg formy dawniejszej rytu rzymskiego.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles