Modlitwa nad ludem – III poniedziałek Wielkiego Postu

Tueátur, quaesumus, Dómine, déxtera tua pópulum deprecántem, et purificátum dignánter erúdiat, ut consolatióne praesénti ad futúra bona profíciat.

Prosimy, Panie, niech prawica Twoja chroni lud błagający i godnie oczyszczony poucza, tak aby teraz pocieszony, osiągnął dobra przyszłe.

W mszach sprawowanych wg formy dawniejszej rytu rzymskiego modlitwę tę odmawia się w Sobotę po Niedzieli Męki Pańskiej (czyli w V tygodniu Wielkiego Postu).

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles