Modlitwa nad ludem – III środa Wielkiego Postu

Tibi plácitam, Deus noster, pópulo tuo tríbue voluntátem, quia tunc illi próspera cuncta praestábis cum tuis aptum féceris institútis.

Napełnij lud Twój, Boże nasz, wolą, która się Tobie podoba, albowiem wtedy obdarzysz go wszelką pomyślnością i uczynisz zdolnym pojąć Twe zamiary.

Modlitwa ta występuje w Sakramentarzach Gelazjańskich jako, co ciekawe, alternatywna kolekta II Niedzieli po Oktawie Wielkanocy, co odpowiada dzisiejszej IV Niedzieli wielkanocnej.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles