Modlitwa nad ludem – IV poniedziałek Wielkiego Postu

Plebem tuam, Dómine, quaesumus, intérius exteriúsque restáura, ut quam corpóreis non vis delectatiónibus impedíre, spiritáli fácias vigére propósito.

Panie, który nie chcesz, aby Twój lud uwikłał sie w cielesnych rozkoszach, odnów go wewnętrznie i zewnętrznie oraz spraw, aby wzrastał na drogach życia duchowego.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles