Modlitwa nad ludem – IV środa Wielkiego Postu

Fámuli tui, Dómine, pietátis tuae protectióne muniántur, ut bonum in hoc saeculo faciéntes ad te, summum bonum, pervéniant.

Niech potęga Twej dobroci, Panie, chroni sługi Twoje, aby spełniając dobro na tym świecie, doszli do Ciebie, który jesteś Dobrem doskonałym.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles