Modlitwa nad ludem – Niedziela Palmowa

Réspice, quǽsumus, Dómine, super hanc famíliam tuam, pro qua Dóminus noster Iesus Christus non dubitávit mánibus tradi nocéntium, et crucis subíre torméntum.

Wejrzyj, prosimy Cię Panie, na tę rodzinę Twoją, za którą Pan nasz Jezus Chrystus bez wahania oddał się w ręce złoczyńców i przyjął cierpienie na Krzyżu.

We frankońskim Sakramentarzu Gelazjańskim (z Angoulem), w Skaramentarzu Gregoriańskim (Hadrianum) i także w tzw. mszale trydenckim, w dokładnie tej samej redakcji, jest to modlitwa przeznaczona na Wielką Środę.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles