Modlitwa nad ludem – Popielec

Super inclinántes se tuae maiestáti, Deus, spíritum compunctiónis propítius effúnde, et praemia paeniténtibus repromíssa misericórditer cónsequi mereántur.

Boże, wylej łaskawie ducha skruchy na korzących się przed Twoim majestatem, aby dzięki miłosierdziu zasłużyli na nagrodę obiecaną pokutującym.

Druga część modlitwy, od słów „et praemia”, jest zaczerpnięta z jednej z modlitw błogosławieństwa popiołu zawartych w Mszale trydenckim.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles