Modlitwa nad ludem – V niedziela Wielkiego Postu

Bénedic, Dómine, plebem tuam, quæ munus tuæ miseratiónis exspéctat, et concéde, ut, quod, te inspiránte, desíderat, te largiénte percípiat.

Błogosław, Panie, ludowi Twojemu, który oczekuje na dar Twej litości i daj aby z Twej hojności otrzymał to, o co prosi z Twojego natchnienia.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Bénedic, Dómine, plebem tuam, quæ munus tuæ miseratiónis exspéctat, et concéde, ut, quod, te inspiránte, desíderat, te largiénte percípiat.

Błogosław, Panie, ludowi Twojemu, który oczekuje na dar Twej litości i daj aby z Twej hojności otrzymał to, o co prosi z Twojego natchnienia.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles