Modlitwa nad ludem – V piątek Wielkiego Postu

Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, fámuli tui, qui protectiónis tuæ quǽrunt grátiam, liberáti a malis ómnibus, secúra tibi mente sérviant.

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, daj sługom Twoim, którzy szukają ochrony Twej łaski, aby uwolnieni od wszelkiego zła i bezpieczni, z całej duszy Tobie służyli.

W źródłach z wczesnego średniowiecza tekst ten występuje jako modlitwa nad ludem na III tydzień Wielkiego Postu – w Sakramentarzu z Angoulem jest przeznaczony na czwartek, a w tradycji sakramentarzy gregoriańskich, aż po Mszał formy dawniejszej rytu rzymskiego – na środę, z tym że wszędzie tam występuje w formie 1 os. l. mn. (quearimus… serviamus).

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles