Modlitwa nad ludem – V poniedziałek Wielkiego Postu

Líbera, Dómine, quǽ sumus, a peccátis tibi pópulum supplicántem, ut in sancta conversatióne vivens nullis affligátur advérsis.

Uwolnij od grzechów Panie, lud ku Tobie wznoszący swoje błagania, aby trwając w świętych obcowaniu nie był poddany żadnym przeciwnościom.

Modlitwa ma bogatą historię. W Sakramentarzu Leoniańskim, z Werony przeznaczona jest na 23 listopada, na dzień świętych Klemensa papieża i Felicyty Rzymskiej. W Sakramentarzu Gelzajańskim jest to modlitwa nad ludem z wtorku V tygodnia Wielkiego Post. W Sakramentarzu Gregoriańskim (Hadrianum) jest tzw. modlitwą codzienną, a Mszale trydenckim jest modlitwą po Komunii we mszy wotywnej za duchowieństwo (pro omnis gradu Ecclesiae). Występują drobne zmiany redakcyjne i jedna zasadnicza. We wszystkich dawniejszych tekstach prosi się o uwolnienie „od grzechów i od nieprzyjaciół” – „a peccatis et hostibus”.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles