Modlitwa nad ludem – V sobota Wielkiego Postu

Miserére, Dómine, deprecántis Ecclésiæ tuæ, et inclinántibus tibi sua corda propitiátus inténde, ut, quos Unigéniti Fílii tui morte redemísti, nec peccátis fíeri permíttas obnóxios, nec ópprimi patiáris advérsis.

Zlituj się, Panie, nad Twoim Kościołem, wznoszącym błagalne modlitwy i wejrzyj litościwie na korzących przed Tobą swoje serca; nie pozwól, aby ciążyła wina grzechów, ani by prześladowały przeciwności tych, których odkupiłeś przez śmierć Twojego Jednorodzonego Syna.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles