Modlitwa nad ludem – V wtorek Wielkiego Postu

Deus, qui sperántibus in te miseréri pótius éligis, quam irásci, da fidélibus tuis digne flere mala, quæ fecérunt, ut tuæ consolatiónis grátiam inveníre mereántur.

Boże, który pokładającym w Tobie nadzieję okazujesz raczej litość niż gniew, daj Twoim wiernym tak opłakiwać zło, którego dokonują, aby zasłużyli na odkrycie darów Twej pociechy.

W formie dawniejszej rytu rzymskiego modlitwę tę odmawiano trzy dni temu, w sobotę po IV niedzieli Wielkiego Postu.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles