Modlitwa wiernych – 1. niedziela Wielkiego Postu

Propozycja modlitwy wiernych na 1. niedzielę Wielkiego Postu roku A, 9.03.2014.

W tym świętym czasie, naśladując naszego Zbawiciela podejmującego walkę ze złem, prośmy o potrzebne duchowe siły dla nas wszystkich.

  1. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby łaska Wielkiego Postu stworzyła w ich sercu pragnienie ochotnego podjęcia drogi nawrócenia i pokuty.
  2. Módlmy się o wielkie serce i siły dla naszych pasterzy.
  3. Módlmy się za wątpiących, błądzących, i niewierzących, a także za uzależnionych od alkoholu, aby doświadczyli Bożej łaski i Miłosierdzia.
  4. Módlmy się za wielkopostnych rekolekcjonistów i spowiedników, o dar słowa, które będzie otwierało serca wiernych na działanie łaski Bożej i skłaniało do nawrócenia.
  5. Módlmy się za zmarłych bliskich naszym sercom (w tym za śp. N.), o życie wieczne w niebie dla nich.
  6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, o umiejętność odrzucania pokus i ciągłego nawracania się na drogę za Jezusem.

Wszechmogący wieczny, Boże, rozpoczynając ten czas łaski i pojednania, prosimy Cię, aby lud Twój całym sercem podjął tę drogę i z Twego miłosierdzia otrzymał wszystko, o co Cię prosi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Krzysztof Solecki, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także

Modlitwa wiernych – 1. niedziela wielkiego postu

Propozycja modlitwy wiernych na 1. niedzielę wielkiego postu (17 lutego 2013).

Zobacz także