Modlitwa wiernych – 1. niedziela adwentu roku C

Propozycja modlitwy wiernych na 1. niedzielę adwentu (2 grudnia 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby czujnie i wiernie oczekiwał na powtórne przyjście Syna Bożego.
  2. Módlmy się za rządzących społeczeństwami, aby konsekwentnie zaprowadzali sprawiedliwość i sami byli jej wierni.
  3. Módlmy się za niewierzących, aby w ich sercach narodził się Pan, pomnażając liczbę wiernych sobie.
  4. Módlmy się o wyzwolenie od alkoholu, narkotyków, tytoniu i innych zniewoleń, aby dzień Pański nie przyszedł na nich jak potrzask.
  5. Módlmy się w intencji zmarłych bliskich naszym sercom, w tym za śp. N., aby Pan zaliczył ich do grona zbawionych.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy – zwłaszcza w czasie adwentu – stawali się coraz doskonalszymi.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także