Modlitwa wiernych – 2 niedziela Adwentu roku B

Propozycja modlitwy wiernych na 2 niedzielę Adwentu roku B, 7.12.2014.

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się o otwartość serca dla wszystkich dzieci Kościoła, aby od przychodzącego Pana mogli obficie czerpać hojnie rozdawane łaski.
  2. Módlmy się o wytrwałość dla wszystkich prześladowanych ze względu na wiarę w Chrystusa, aby mogli otrzymać obiecaną nagrodę.
  3. Módlmy się o pokorę i rozwagę w sprawowaniu władzy dla rządzących, aby z pożytkiem dla dobra wspólnego pełnili swoją służbę.
  4. Módlmy się o pojednanie dla wszystkich zwaśnionych, aby odrzuciwszy gniew i złość, żyli w pokoju.
  5. Módlmy się o udział w nowym niebie i nowej ziemi dla naszych bliskich zmarłych, aby mogli się wiecznie radować sprawiedliwością.
  6. Módlmy się o mądrość dla nas samych, aby doprowadziła nas ona do zjednoczenia z Chrystusem.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. kl. Paweł Ostwald, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także